Bright Scholars' School

SMT. VITHABAI MULTIPURPOSE SOCIETY, NAGPUR
Sr.No. Name in Full Address Designation
1 Hon’ble Energy Minister Shri. Nitin K. Raut New Bezonbagh, Nagpur President
2 Shri. Dilip M. Rahate Vaishali Nagar, Nagpur Vice-President
3 Adv. Bhaskar R. Dhamgaye New Bezonbagh, Nagpur Secretary
4 Smt. Ujwala D. Rahate Vaishali Nagar, Nagpur Joint-Secretary
5 Smt. Chhaya B. Dhamgaye New Bezonbagh, Nagpur Treasurer
6 Ku. Surbhi B. Dhamgaye New Bezonbagh, Nagpur Member
7 Shri. Duryodhan T. Tembhurne New Maya Nagar, Nagpur Member
8 Smt. Hansa D. Meshram Indora Chowk, Nagpur Member
9 Shri. Bharatbhushan L. Jambhulkar Ghatkopar West, Mumbai Member